Graddfa


Dyma’r graddfeydd ar gyfer  2017 ar gyfer grwpiau rhwng 10-40. Croeso i chi  gysylltu gyda mi os ydych angen pecyn arbennig:

Graddfeydd diwrnod

  • Taith 1 diwrnod ( 8 awr)                                        £190
  • Taith 1/2 diwrnod (4 awr)                                     £120
  • Taith drefol 2 hour town tour                               £50
  • Oriau ychwanegol fesul awr                                £17
  • Tridiau neu fwy fesul diwrnod                              £170