Graddfa


Dyma’r graddfeydd ar gyfer 2021 ar gyfer grwpiau rhwng 10-40. Croeso i chi  gysylltu gyda mi os ydych angen pecyn arbennig:

Graddfeydd diwrnod

  • Taith 1 diwrnod ( 7 awr)                                       £245
  • Taith 1/2 diwrnod (4 awr)                                     £175
  • Taith drefol 1-2 awr                                             £140
  • Oriau ychwanegol fesul awr                                 £60
  • Tridiau neu fwy fesul diwrnod                              £180